Omtanke for klima og miljø

Resirkulerbar og mindre emballasje, en lokal produksjon med lokale råvarer, et minimalt klimafotavtrykk og matsvinn er viktig arbeid i hvordan vi jobber med klima og miljø.

Plast og emballasje

Noe av det viktigste vi gjør for miljøet er å begrense matsvinn, og da er god emballasje helt essensielt. Alle endringer som gjøres på emballasje skal derfor ikke gå utover produktets kvalitet eller holdbarhet.

I KiMs jobber vi kontinuerlig for å gjøre emballasjen mer miljø- og klimavennlige, først og fremst at emballasjen er resirkulerbar, samt at vi redusere mengde emballasje, både når det gjelder plast og papir/papp.

 

Resirkulerbar emballasje

For å redusere avfall og forbruk av emballasjeråstoff målsetter vi å gå fra en lineær til sirkulær emballasjemodell. Vi har derfor en målsetning om at all emballasje skal være 100 % resirkulerbar i løpet av 2025.

I 2019 lanserte vi Norges første resirkulerbare chipspose etter mange års arbeid for å sikre kvalitet og holdbarhet i ny og mer miljøvennlig emballasje. I forkant av lanseringen testet vi ut utallige folier og pakketeknologier, i tillegg til omfattende holdbarhetstester for å være trygge på at de nye posene sikrer innholdet like godt som før. Chips er et produkt som er svært sårbart med tanke på harskning og sprøhet. De metalliserte foliene har lenge vært det eneste valget, men nå mener vi at posen vi har lansert, er den ultimate løsningen akkurat nå. Den bevarer produktkvaliteten – og kan gjenvinnes. Nå er nesten 100% av all KiMs-emballasje resirkulerbar!

Det er en rivende utvikling både innen materialteknologi og gjenvinningsteknologi, så vi må alltid videreutvikle løsningene våre, og sikre at vi evner å tilby det mest miljøvennlige alternativet som er tilgjengelig.

Det er stor forvirring blant forbrukere om hvordan emballasjen skal håndteres, derfor har vi nå gjort det godt synlig på posen at hvordan posen skal sorteres.

Mindre plast
I tillegg til valg av mer bærekraftige materialer, jobbes det også kontinuerlig med å redusere mengde plast. Der vi kan gjøre emballasjen tynnere, kortere eller smalere uten at det går på bekostning av kvalitet og holdbarhet på produktet, så gjør vi det. For eksempel reduserte vi plastbruken på KiMs-posene med 8,2 tonn årlig ved å kutte høyden og tykkelse på chipsposene.

Chipsfabrikken

Midt i selveste potetland ligger KiMs-fabrikken. På Skreia på Toten har fabrikken produsert snacks siden 1964.

På fabrikken på Toten er over halvparten av alle poteter dyrket av lokale potetbønder innen 15 km omkrets. På baksiden av produktene våre kan du enkelt se hvilken gård potetene i posen kommer fra.

Energi- og vannforbruk

Vi har over tid jobbet målrettet for å redusere klimagassutslippene i egen produksjon. Fra 2014 til 2020 har vi reduserte klimagassutslippene med 22 %. Vi er ikke i mål og gir oss ikke før vi er fossilfrie.

Visste du forresten at en del av overskuddsvarmen som produseres på fabrikken blir brukt til å varme opp den lokale fotballbanen på Skreia? Slik kan alle fotballagene spille på grønt gress gjennom hele vintersesongen.

Gresset på fotballbanen på Skreia er like grønt om vinteren.

Vannforbruket i fabrikken er redusert betraktelig med 63 %. Dette kommer som følge av endringer av utstyr og større fokus på generelt forbruk.

Matsvinn

Reduksjon av matsvinn er noe av det viktigste vi kan gjøre for klima og miljø. Ifølge Matsentralen, har FN estimert at en tredjedel av all mat produsert aldri blir spist. Dette er problematisk ettersom matproduksjon legger beslag på 37 % av verdens landarealer, 70 % av ferskvannet og står for 24 % av globale klimagassutslipp. KiMs som produsent har sin del av ansvaret og jobber med matsvinn på forskjellige måter.

Holdbarhetsdato

I følge Matvett kastes det mer enn 390 000 tonn spiselig mat hvert år i Norge. Dette tilsvarer ca. 74 kg per innbygger hvor nesten 60 % kommer fra husholdningsleddet*. KiMs merker nå alle våre produkter med «Best før, ofte god etter». For smaken er som regel god lenge etter utgått holdbarhetsdato.

*Kilde: Matvett, matsvinn 2018

Matsvinn i produksjonen

Hver dag jobber vi i fabrikken med å optimalisere produksjonen, og minimering av matsvinn er en av de tingene som har aller størst fokus. En del prosesser er ganske komplekse, og noe svinn i forbindelse med produksjon vil det alltid være, men vi jobber på og blir stadig bedre dag for dag. Vi jobber mot ambisiøse mål på matsvinn mot 2025, og flere tiltak er satt i gang; bl.a. tettere oppfølging av produksjonen og lagringen av råvaren.